กิจกรรมห้องสมุด สถาบันพระปกเกล้า

รวมภาพกิจกรรมห้องสมุด ทั้งหมด

img11

เปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์

5.00
12/07/2016

เรื่อง ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ประจำปี 2

อ่านรายละเอียด
img11

วันวิสาขบูชา 2559

5.00
15/07/2016

วันวิสาขบูชา 2559

อ่านรายละเอียด
img11

ร่วมประชุมสร้างนโยบายสาธาร

5.00
19/02/2015

ร่วมประชุมสร้างนโยบายสาธารณะ

อ่านรายละเอียด
img11

วันเด็กแห่งชาติของไทยประจำ

5.00
12/07/2016

วันเด็กแห่งชาติของไทยประจำปี 59

อ่านรายละเอียด
img11

การพัฒนาห้องสมุดเดือน สิงห

5.00
05/04/2016

การพัฒนาห้องสมุดเดือน สิงหาคม 59

อ่านรายละเอียด
img11

การพัฒนาห้องสมุดเดือน สิงห

5.00
05/04/2016

การพัฒนาห้องสมุดเดือน สิงหาคม 59

อ่านรายละเอียด
img11

การพัฒนาห้องสมุดเดือน สิงห

5.00
05/04/2016

การพัฒนาห้องสมุดเดือน สิงหาคม 59

อ่านรายละเอียด
img11

การพัฒนาห้องสมุดเดือน สิงห

5.00
05/04/2016

การพัฒนาห้องสมุดเดือน สิงหาคม 59

อ่านรายละเอียด
img11

การพัฒนาห้องสมุดเดือน สิงห

5.00
05/04/2016

การพัฒนาห้องสมุดเดือน สิงหาคม 59

อ่านรายละเอียด
img11

การพัฒนาห้องสมุดเดือน สิงห

5.00
05/04/2016

การพัฒนาห้องสมุดเดือน สิงหาคม 59

อ่านรายละเอียด